ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ cực mạnh có thể hỗ trợ các tác vụ viết nội dung. Để tận dụng tối đa công cụ này, bạn hãy cân nhắc kết hợp sử dụng các ngôn từ, ngữ điệu phù hợp và dữ liệu thông tin đầu vào để đưa yêu cầu cho ChatGPT thực hiện. Đồng thời thông qua đó, bạn cũng có thể đào tạo, tinh chỉnh mô hình câu lệnh thường xuyên và sử dụng các kỹ thuật đặt câu hỏi ngày càng nâng cao giúp ChatGPT gia tăng khả năng nhận biết ngữ cảnh và đạt độ chính xác theo mong muốn của người dùng.

Nên thử nghiệm với các cấu ​​trúc câu lệnh yêu cầu và kỹ thuật khác nhau cho ChatGPT để xác định, tìm ra kết quả, giải pháp tốt nhất cho từng trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Đây chính là mẹo để giúp bạn tạo ra văn bản có âm thanh tự nhiên, chất lượng cao.

Mẹo-viết-nội-dung-hay-với-ChatGPT

Dưới đây là ví dụ liệt kê ra 20 cách khác nhau để yêu cầu ChatGPT thực hiện đề xuất các nội dung mới về cách cải thiện chất lượng một văn bản mà bạn đang có. Những gợi ý này bao gồm: sửa đổi văn bản cho ngắn hơn, đi vào trọng tâm nội dung cần trình bày; viết lại các câu sao cho thú vị và thu hút sự chú ý hơn; thêm lời kêu gọi hành động mạnh mẽ; chỉnh sửa văn bản để thêm hấp dẫn về mặt cảm xúc; thêm số liệu thống kê… hoặc dữ kiện để hỗ trợ cho các nội dung cần đượclập luận…

Dưới đây là danh sách 20 câu lệnh gợi ý:

1. Sửa đổi đoạn văn này để làm cho nó ngắn gọn hơn và đi vào vấn đề chính

2. Viết lại câu / đoạn này để làm cho nó hấp dẫn và có sự thu hút, chú ý hơn

3. Thêm lời kêu gọi hành động mạnh mẽ vào cuối bài viết này

4. Chỉnh sửa đoạn này để thêm hấp dẫn về mặt cảm xúc

5. Chèn một số liệu thống kê hoặc thực tế để hỗ thêm thông tin số liệu trong đoạn văn / bài viết này

6. Viết lại đoạn văn này để làm cho nó có sức thuyết phục hơn

7. Chèn một trích dẫn có liên quan để thêm độ tin cậy cho bài viết này

8. Thêm một giai thoại cá nhân / câu chuyện liên quan để làm cho bài viết này dễ hiểu hơn

9. Chèn một nghiên cứu điển hình để minh họa các điểm lập luận trong bài viết này

10. Thêm một câu hỏi vào đầu đoạn này để thu hút người đọc

11. Viết lại câu này cho ngắn gọn hơn

12. Chỉnh sửa đoạn này để thêm ngôn ngữ mô tả hơn

13. Chèn một ví dụ có liên quan để minh họa các luận điểm trong đoạn này

14. Thêm một câu chuyển tiếp để giúp cho bài viết sau được mượt mà hơn

15. Viết lại đoạn văn này để làm cho nó thân thiện hơn với người đọc

16. Chèn một hình ảnh hoặc đồ họa có liên quan để thêm hấp dẫn trực quan cho bài viết này

17. Thêm biểu tượng kiểu danh sách hoặc gạch đầu dòng để làm cho bài viết này dễ đọc hơn

18. Chèn một video có liên quan để gia tăng thêm sự hấp dẫn về đa phương tiện cho bài viết này

19. Chỉnh sửa đoạn này để gia tăng thêm sự uy tín và thẩm quyền

20. Viết lại câu này để làm cho người đọc có khả năng hành động cao hơn sau khi đọc

Cách sử dụng các câu lệnh trên: Tùy vào nỗi dung của câu / đoạn văn / bài viết bạn lựa chọn câu lệnh phù hợp và sau mỗi câu lệnh bạn để dấu hai chấm ” : ” rồi dán nội dung văn bản bạn cần ChatGPT hỗ trợ điều chỉnh.

TS Nguyễn Trung Hòa