Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web HocVienAI.Edu.vn. Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
1. Thu thập thông tin cá nhân
a. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc một số thông tin khác khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng ký nhận bản tin từ trang web HocVienAI.Edu.vn.
b. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập và thời gian bạn dành cho mỗi trang.
2. Sử dụng thông tin cá nhân
a. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm trên trang web HocVienAI.Edu.vn.
b. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn qua email hoặc số điện thoại để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin khác mà bạn đã yêu cầu.
3. Bảo vệ thông tin cá nhân
a. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp.
b. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
4. Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân
a. Bạn có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.
b. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].
5. Thay đổi chính sách bảo mật
a. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
b. Việc tiếp tục sử dụng trang web HocVienAI.Edu.vn sau khi các thay đổi được thực hiện có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi này.
6. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất.