Chào mừng bạn đến với trang web HocVienAI.Edu.vn. Trang web này được quản lý và vận hành bởi các chuyên gia và nhà quản lý có kinh nghiệm khai thác và sử dụng OPEN AI nhằm mục đích phuc vụ cộng đồng khai thác và sử dụng OPEN AI và các công cụ liên quan. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:
1. Quy định chung
a. Trang web HocVienAI.Edu.vn là một nơi chia sẻ thông tin và kiến thức, chương trình đào tạo về AI và các công cụ sử dụng AI phục vụ cho công việc, học tập và giải trí của Bạn.
b. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đã thay đổi các điều khoản sẽ được xem là đồng ý tuân thủ các điều khoản mới.
2. Sử dụng nội dung
a. Tất cả nội dung trên trang web HocVienAI.Edu.vn được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn không được phép sao chép, tái bản hoặc phân phối lại bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
b. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.
3. Sử dụng dịch vụ
a. Trang web HocVienAI.Edu.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.
b. Chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin trên trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc thường xuyên cập nhật. Bạn nên kiểm tra lại các thông tin trên trang web này trước khi sử dụng chúng.
c. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài khoản và mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin tài khoản của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp.
4. Quản lý dữ liệu
a. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi.
b. Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích để thu thập thông tin về lưu lượng truy cập và hành vi trên trang web của chúng tôi. Thông tin thu thập được sẽ được sử dụng để cải thiện trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng.
c. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của người dùng.
5. Vấn đề liên quan đến bản quyền
a. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu người dùng của trang web HocVienAI.Edu.vn cũng tuân thủ các quy định bản quyền.
b. Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm trên trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải quyết vấn đề.
6. Giới hạn trách nhiệm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc các thông tin trên trang web này.
7. Giải quyết tranh chấp
a. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng trang web HocVienAI.Edu.vn sẽ được giải quyết bởi các pháp luật hiện hành của Việt Nam.
b. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó bằng các phương pháp thỏa thuận đảm bảo có lợi cho các bên liên quan.
8. Thay đổi và cập nhật
a. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của trang web HocVienAI.Edu.vn mà không cần thông báo trước.
b. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là chấp nhận của bạn với các thay đổi đó.
9. Liên hệ
a. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]
b. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.
Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web HocVienAI.Edu.vn đã được xác định rõ ràng và minh bạch. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng trang web của chúng tôi và sử dụng nó để nâng cao kiến thức của mình về AI.