Học viện AI hỗ trợ người dùng tạo tài khoản ChatGPT chính chủ theo địa chỉ Email cá nhân.

Để được hỗ trợ nhanh chóng, Bạn vui lòng điền thông tin vào Form và làm theo hướng dẫn trong hình sau:

Đăng ký Tài khoản ChatGPT
Họ
Tên đệm & Tên
Vui lòng sử dụng số có dùng Zalo & có thể gọi được!

DK-TK-CHATGPT

💥Sau khi chuyển khoản Bạn đăng nhập vào: 

👉 Nhóm Hỗ trợ Kích hoạt tài khoản sau khi ĐÃ THANH TOÁN 👉 https://zalo.me/g/ckypid236
👉 Nhóm ứng dụng OPEN AI & ChatGPT trong Công việc & Kinh doanh 👉 https://zalo.me/g/yfbeaa533
👉 Nhóm ứng dụng OPEN AI & ChatGPT trong Giáo dục 👉 https://zalo.me/g/mwbuuo881