Loading Events

All Events

Học khóa học sử dụng ChatGPT trong giáo dục để nâng cao khả năng ứng dụng trong công việc dành cho Thầy Cô giáo! Khóa học bao gồm:

1. Giới thiệu về công nghệ trí tuệ nhân tạo và ChatGPT.
2. Cách sử dụng các công cụ và thư viện để hỏi ChatGPT cho ra các kết quả mong muốn.
3. Cách huấn luyện mô hình ChatGPT để tạo ra câu trả lời chính xác cho các câu hỏi trong giảng dạy.
4. Cách sử dụng mô hình ChatGPT để cải thiện trải nghiệm học tập của người học.
5. Tạo ra các kịch bản giả lập để huấn luyện mô hình ChatGPT và kiểm tra hiệu suất.
6. Tự động tạo ra các bài kiểm tra và đánh giá kết quả của người học sử dụng ChatGPT.
7. Sử dụng ChatGPT để tư vấn hướng học tập, nghiên cứu cho học sinh sinh viên.
8. Sử dụng ChatGPT để tạo ra các bài giảng tự động.
9. Tối ưu hóa mô hình ChatGPT để đạt được kết quả tốt nhất trong giáo dục.
10. Áp dụng ChatGPT vào các ứng dụng thực tế trong giáo dục, chẳng hạn như hệ thống trả lời tự động hoặc chatbot hỗ trợ giảng dạy.
Hãy đăng ký ngay để tận dụng tiềm năng của ChatGPT trong giáo dục và nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên của bạn!

Thông tin Chương trình sẽ được cập nhật tại Nhóm Zalo https://zalo.me/g/mwbuuo881

Hãy chọn MXH & Chia sẻ bài viết!

Go to Top