Loading Events

All Events

Bạn muốn học cách sử dụng & làm chủ ChatGPT? Khóa học này sẽ giúp bạn!

1. Giới thiệu về công nghệ trí tuệ nhân tạo và ChatGPT.
2. Cách sử dụng các công cụ và tập lệnh để giao tiếp với ChatGPT hiệu quả.
3. Các phương pháp và kỹ thuật để huấn luyện mô hình ChatGPT.
4. Cách kiểm tra và đánh giá hiệu suất của mô hình ChatGPT.
5. Sử dụng ChatGPT để tạo ra bài viết tự động.
6. Sử ChatGPT tạo ra câu trả lời tự động cho các câu hỏi đơn giản.
7. Áp dụng mô hình ChatGPT để phân loại văn bản.
8. Hướng dẫn các kỹ thuật để sử dụng ChatGPT phù hợp với mục đích sử dụng.
9. Điều chỉnh và tối ưu hóa ChatGPT để đạt được kết quả tốt nhất.
10. Sử dụng ChatGPT trong các ứng dụng thực tế.
Hãy đăng ký ngay để học cách sử dụng ChatGPT cơ bản và tận dụng tiềm năng của trí tuệ nhân tạo!

Hãy chọn MXH & Chia sẻ bài viết!

Go to Top